Sambung Variable dan String dalam PHP (concatenate) 26/11/2018

Penggunaan variable adalah yang paling banyak dalam kehidupan seorang programmer. Variable memberikan peluang kepada programmer untuk mengurus, memproses dan memanipulasi data.

 

Kenapa Sambung Variable?

Kerana dengan menyambung variable lah kita boleh sambung coding HTML dan paparkannya kepada user interface.

 

ini adalah contoh variable di dalam PHP:

<?php

$namaVariable = 'value dalam variable disini';

 

ada kala kita lakukan proses matematik:

<?php

$nomborPertama = 5;
$nomborSeterusnya = 3;

$hasilTambah = $nomborPertama + $nomborSeterusnya;

echo $hasilTambah; // 8

 

Adakala kita akan melakukan proses yang sedikit kompleks. Seperti sambung String dengan Nombor

<?php

$varString = 'ini adalah string';
$varNombor = 5;

$sambungStringDanNombor = $varString . $varNombor;

echo $sambungStringDanNombor; // ini adalah string 5

 

Advance sikit kita sambung string + variable + string:

<?php

$pertama = 'string pertama';
$kedua = 100;
$ketiga = ' sambung string ketiga';

$sambungSemua = $pertama . $kedua . $ketiga;

// hasilnya
echo $sambungSemua; // string pertama 100 sambung ketiga

 

Cuba sambung variable didalam string:

<?php 

$variablePertama = 'blah';

$ayat = 'tak boleh '. $variablePertama. ' betul!';

// hasil
echo $ayat; // tak boleh blah betul!

 

Akhir sekali, kita sambung HTML

<?php 

$data = ['satu','dua','tiga','do re mi~'];
$html = '<div class="wrapper">';

foreach($data as $d):
  $html .= $d . ' '; // tambah spacing sikit
endforeach;

$html .= '</div><!-- wrapper -->';


// hasilnya~
?>

<div class="wrapper">
  satu dua tiga do re mi~
</div><!-- wrapper -->

 

Kita cuba sambung list ul dalam html:

<?php 

$data = ['list 1', 'list 2', 'list 3'];

$html = '<ul>';

foreach($data as $d):
  $html .= '<li>' . $d . '</li>';
endforeach;

$html .= '</ul>';

// hasilnya
?>

<ul>
  <li>list 1</li>
  <li>list 2</li>
  <li>list 3</li>
</ul>

 

Selamat mencuba!

 

hamizulfaiz profile picture

Mengenai Penulis

Saya HAMIZULFAIZ. Freelance web developer di Ampang, Selangor.

Berminat untuk menjadi klien saya? Hubungi saya dan lihat bagaimana proses bisnes anda boleh menjadi lebih efisyen!