Hasil-hasil kerja yang terbaik setakat ini

Plugins

ProjekButiranLink
Woocommerce ipay88 payment plugin Plugin untuk terima payment ipay88 di dalam sistem woocommerce wordpress wordpress.org/plugins/aics-ipay88-woocommerce
DB Contact Form Plugin Wordpress Plugin wordpress untuk contact form masuk rekod kedalam database github.com/aifaiz/aics-db-contact-form
Plugin Facebook Login Woocommerce Login Facebook dari woocommerce wordpress. github.com/aifaiz/aics-facebook-woocommerce
Plugin Prestashop Senangpay Payment Plugin prestashop untuk terima payment dari prestashop 1.7 github.com/aifaiz/aics_senangpay

Website & Mobile App

ProjekButiranLink
Projek Iqra Website untuk NGO projek iqra. Web mempunyai modul kempen untuk menerima derma pada setiap klausa. projekiqra.com
Telco2u Sistem menjual simkad untuk semua telco dalam Malaysia. Prepaid, Postpaid dan Broadband telco2u.com
Membeli Emas Jam Tangan Website tentang pembeli emas terpakai dan jam tangan terpakai. membeliemasjamtangan.com
Joey Yap Store Web ecommerce untuk mejual buku-buku dari Joey Yap. Joey Yap Store
Revell Mobile App Mobile App eCommerce untuk Revell
Tujuapps App untuk membantu tingkatkan trafik pelawat kedai. Kepada para peniaga yang mempunyai kedai fizikal.